LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 33
Odstawanie przyśrodkowego brzegu łopatki jest objawem porażenia mięśnia

A.
B.
C.
D.