LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 26
Siła mięśni badana testem Lovetta została oceniona na 3, co oznacza, że pacjent wykonał ruch czynny

A.
B.
C.
D.