LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 26
W czasie rozcierania tkanki łącznej właściwej dochodzi do uwolnienia

A.
B.
C.
D.