LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 27
Sztywność mięśniowa jest objawem świadczącym o uszkodzeniu układu

A.
B.
C.
D.