LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 9
Skrócenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego z powodu jego zbliznowacenia to

A.
B.
C.
D.