LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 4
Który czynnik nie ma wpływu na występowanie obrzęków kończyn dolnych?

A.
B.
C.
D.