LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 7
Nagły silny ból w dolnym odcinku podudzia, brak ruchu zgięcia podeszwowego stopy z towarzyszącym obrzękiem mogą świadczyć o

A.
B.
C.
D.