LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 1
U pacjenta po amputacji powyżej stawu kolanowego zmniejszenie przykurczów osiąga się przez połączenie masażu klasycznego z ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie

A.
B.
C.
D.