LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 2
Wskazaniem do oklepywania klatki piersiowej jest

A.
B.
C.
D.