LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 23
W przypadku pleców okrągłych podczas zabiegu masażu należy łagodzić pobudzenie i znormalizować napięcie mięśnia

A.
B.
C.
D.