LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 4
Chwyt nadkolcowy wykonywany jest podczas masażu

A.
B.
C.
D.