LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 17
Opracowanie dołu pachowego w masażu segmentarnym może skutkować wystąpieniem przesunięć odruchowych w postaci

A.
B.
C.
D.