LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 23
W trakcie wykonywania masażu limfatycznego dochodzi do

A.
B.
C.
D.