LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 29
Masaż Shantala u dwuletniego dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w stopniu umiarkowanym należy zacząć od opracowania

A.
B.
C.
D.