LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 2
Sportowcy podnoszący ciężary, ze względu na duże napięcia mięśniowe, są narażeni na zerwania mięśnia

A.
B.
C.
D.