LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 16
W przerwie pomiędzy startami lub bezpośrednio po nich dla regeneracji mięśni zawodnika masażysta powinien wykonać masaż

A.
B.
C.
D.