LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 11
Podczas masażu treningowego u sportowców pływających kraulem masażysta powinien przede wszystkim opracować

A.
B.
C.
D.