LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 22
W celu restytucji powysiłkowej maratończyka w godzinę po zakończeniu biegu należy zastosować

A.
B.
C.
D.