LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 12
W celu poprawy odżywienia mięśni kończyn dolnych po masażu kondycyjnym u kolarza należy zastosować

A.
B.
C.
D.