LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 1
80-letnia pacjentka przebywa na oddziale ortopedycznym ze względu na złamanie miednicy. Z powodu unieruchomienia w łóżku jest szczególnie narażona na

A.
B.
C.
D.