LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 39
Afazja powoduje u pacjenta zaburzenia w zakresie

A.
B.
C.
D.