LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 23
Długotrwałe unieruchomienie pacjenta w łóżku prowadzi do zaburzeń w postaci

A.
B.
C.
D.