LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 36
Podczas przyjęcia pacjentki do szpitala jej wskaźnik BMI wynosił 20. Jego wartość informuje, że u kobiety występuje

A.
B.
C.
D.