LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 2
Podopieczny zgłasza dolegliwości bólowe i mrowienie stopy, która została amputowana miesiąc wcześniej. Który rodzaj dolegliwości występuje u podopiecznego?

A.
B.
C.
D.