LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 26
U podopiecznego, który kilkakrotnie w nocy oddaje mocz, występuje

A.
B.
C.
D.