LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 39
Która skala jest przeznaczona do oceny stopnia samodzielności pacjenta w zakresie utrzymania higieny osobistej?

A.
B.
C.
D.