LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 37
Protezę zębową pacjentowi niesamodzielnemu opiekun medyczny powinien myć

A.
B.
C.
D.