LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 37
Podopieczny oparzył rękę wrzątkiem. Opiekun medyczny udzielając pierwszej pomocy, powinien

A.
B.
C.
D.