LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 19
W profilaktyce wystąpienia odparzeń opiekun medyczny bezpośrednio po umyciu ciała pacjenta powinien zastosować

A.
B.
C.
D.