LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 2
Opiekun medyczny wykonując toaletę całego ciała chorego w łóżku, bezpośrednio po umyciu pleców powinien umyć

A.
B.
C.
D.