LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 4
Zgodnie z obowiązującymi zasadami założenie pacjentowi czepca przeciwwszawiczego należy poprzedzić

A.
B.
C.
D.