LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 2
Opiekun medyczny wykonując zmianę worka stomijnego, powinien umyć skórę wokół stomii oraz

A.
B.
C.
D.