LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 2
Jak długo od założenia opiekun powinien utrzymywać na ciele podopiecznego dorosłego bańki bezogniowe?

A.
B.
C.
D.