LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 34
Opiekun wykonał u podopiecznej okład wysychający (zimny). Okład ten należy utrzymać

A.
B.
C.
D.