LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 29
W celu zapobiegania odleżynom u osoby leżącej w łóżku należy między innymi stosować

A.
B.
C.
D.