LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 23
Pacjentowi unieruchomionemu w łóżku z wysokim ryzykiem wystąpienia odleżyn opiekun powinien wykonywać zmianę pozycji ciała w odstępach wynoszących co najmniej

A.
B.
C.
D.