LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 8
Pacjentkę hospitalizowaną z powodu zapalenia płuc, w czasie występującej duszności, opiekun medyczny powinien ułożyć w pozycji

A.
B.
C.
D.