LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 28
Przestrzegając praw pacjenta, opiekun medyczny wykonanie toalety ciała u przytomnego pacjenta na oddziale wewnętrznym powinien poprzedzić

A.
B.
C.
D.