LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 7
Opiekun medyczny planując czynności opiekuńcze w stosunku do 85-letniej podopiecznej, za pomocą skali Lawtona powinien ocenić

A.
B.
C.
D.