LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 33
Pacjentowi unieruchomionemu w łóżku z niedowładem połowiczym lewostronnym, opiekun medyczny powinien ustawić szafkę przy łóżku po stronie

A.
B.
C.
D.