LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 11
Opiekun podopiecznej, która lubi uprawiać ogródek i czytać książki, zaproponował założenie ogródka kwiatowego w skrzynkach na balkonie oraz pomoc w korzystaniu z osiedlowej biblioteki publicznej. Do organizacji czasu wolnego podopiecznej opiekun wykorzystał biblioterapię oraz

A.
B.
C.
D.