LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 12
Podopieczna po raz pierwszy będzie samodzielnie wykonywała pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Opiekun medyczny omówił z podopieczną zasady obowiązujące podczas pomiaru i w ten sposób udzielił jej wsparcia

A.
B.
C.
D.