LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 6
Do którego worka opiekun medyczny powinien wyrzucić zużyte pieluchomajtki pacjenta z zakażeniem układu moczowego, przebywającego na oddziale wewnętrznym?

A.
B.
C.
D.