LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 2
Wózek zabiegowy po wykonanej toalecie ciała pacjenta opiekun medyczny powinien

A.
B.
C.
D.