LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 31
W języku HTML zdefiniowano listę, która
A.
B.
C.
D.