LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 8
Który znacznik służy budowaniu hierarchii tekstu w języku HTML?

A.
B.
C.
D.