LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 14
W języku HTML, aby wstawić na stronę obraz zapisany w formacie JPG, należy zastosować znacznik

A.
B.
C.
D.