LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 4
W języku CSS zdefiniowano formatowanie paragrafu, które przypisze mu następujące cechy:

background-color: red;
color: blue;
margin: 40px;

A.
B.
C.
D.