LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 19
Które z formatowań nie jest wyrażone w języku CSS?
A.
B.
C.
D.