LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 9
Przedstawiona w języku CSS definicja stylu dotyczy odsyłacza, który

a:visited {color: orange;}

A.
B.
C.
D.